Skjema for å benytte angrerett iht. angrerettloven.

Vedlagt følger skjema for opplysninger om angrerett, samt angreskjema

Link: Skjema for opplysninger om angrerett

Bestemmelsene vedrørende angrerett gjelder bare for avtaler som er inngått utenfor faste forretningslokaler, iht. Angrerettloven § 1, første ledd.