En enkel guide til deg som leier hos oss 🙂  

 

Strøm

Strøm er inkludert i husleien på alle våre hybler, og leietaker trenger derfor ikke ordne noe selv. Dette gjelder hybel i kollektiv, hybelleilighet og Persaunveien 54. Ved innflytting i 2-romsleilighet leser representant fra AHA Eiendom av strøm sammen med leietaker, og sender så inn kundebyttet til TrønderEnergi (netteier). Kraftleverandør blir automatisk Fosenkraft, men det kan du selv endre i ettertid om ønskelig. Strømavlesning har leietaker ansvaret for selv. Ved utflytting leser representant fra AHA av strømmen sammen med leietaker igjen og melder i fra om kundebytte til TrønderEnergi.

 

Fjernvarme/oppvarming

Fjernvarme belastes fra og med sommeren 2020 a-konto mot en prosentandel av det totale arealet i sin blokk på studentbyen. Forbruket avregnes etter faktisk forbruk en gang hvert år. Etter avregningen vil differansen mellom faktisk forbruk og estimert forbruk bli kreditert eller fakturert den enkelte beboer og kontrakt.

 

På Camp Trondheim er vi veldig opptatt av å unngå overforbruk av strøm og fjernvarme som miljøtiltak. Våre beboere bidrar til dette ved å ha fokus på og redusere unødvendig oppvarming. Ved riktig fokus blant beboerne kan man redusere sitt eget forbruk og samtidig spare penger og miljø. Vi vil oppfordre alle til å gjøre sitt for både miljø og økonomi.

 

Vi jobber kontinuerlig med og bedre Camp Trondheim studentby sine ENØK løsninger.

«ENØK er et begrep som omtaler hvordan man kan bruke energi mer økonomisk, både med tanke på miljøet og lommeboka. Det fine er at disse to tingene går hånd i hånd.»

 

Internett og TV

For hybler gjelder følgende: Internett og digital-TV leveres av GET. Der TV finnes på felles oppholdsrom, er det inkludert i husleien. Dersom man ønsker TV på eget rom, kan man kjøpe et av GETs alternativer selv.

 

For hybelleiligheter og 2-romsleiligheter gjelder følgende: Ruter til Internett vil ligge i leiligheten, og der er det bare å koble seg opp til trådløst nett med brukernavn og passord. Internett hastigheten vil fra sommeren 2020 ligge på 100 mbps slik at man skal ha mer enn nok kapasitet til strømming av musikk og tv innhold. Dersom man ønsker digital-tv kan man bestille abonnement selv via GET/Telia. Digital-tv får man fra kr. 199,-/mnd. Gets mobil app gjør dekoderen overflødig og man kan strømme tv innholdet rett fra mobilen om dette er ønskelig.

 

Digital-tv bestilles fra GET via deres kundesenter, Telefon 02123. Alle dekodere må leveres tilbake til GET etter endt leieforhold. Dette gjøres enten ved å sende i post eller ved å levere tilbake til adressen ovenfor.

 

Bod/lagringsplass

Alle boenheter har bod i kjeller. 2-romsleilighetene har sin egen bod, hybelleiligheter og hybler i kollektiv deler. Kodelåser er innkjøpt fra AHA til hybler i kollektiv, ellers ordner man med hengelås der det trengs selv.

 

Bil- og sykkelparkering

Det er et begrenset antall regulerte parkeringsplasser tilgjengelige. Som beboer kan du søke om å leie fast parkeringsplass bak bygg 19. Dette koster 250 kr i måneden, og har ingen binding/oppsigelsestid. Vi kan også utstede midlertidige parkeringsbevis (gratis inntil 1 uke) for plassene bak Persaunvegen 54. Dette må avtales med oss senest to dager i forveien fra den aktuelle perioden. Sykkelen din må merkes med gyldig sykkeloblat.

 

Avfallshåndtering

Det er avfallshåndtering for restavfall foran bygg 21, hvor man bruker nøkkel i henhold til riktig adresse. Papp- og plasthåndtering finnes bak bygg 23, opp mot veien. Disse har egne rør hvor man bruker chip for å åpne. Det finnes også miljøstasjon for farlig avfall like ved sykkelparkeringen. Glass og metall tas til container på Coop Prix lengre ned i veien.

 

Skader, feil og mangler

Ønsker du å varsle om feil i boligen eller trenger du hjelp til å forstå noe av det tekniske, ta kontakt med ansvarlig vaktmester på den aktuelle eiendommen. Kontaktinfo finnes i fellesareal for alle våre kollektiv, og ellers ved heis/inngangsdøren til hvert av byggene. Husk å informer om navnet ditt og hvor du bor.

 

Flytte, bytte eller endringer i boforholdet

Hvis du har spørsmål til kontrakten, inn-/utflytting, oppsigelse o.l., rett en henvendelse til noen av oss på utleie. Info finnes også her ved heisen/inngangsdøren til hvert av byggene, i tillegg til her på nettsiden.Ta helst dette per e-post, og vi lover å svare deg så fort vi kan.

 

FAQ (Spørsmål og svar finner du i linken under) https://www.aha.no/beboerinfo-og-faq2/

 

Strømbytteskjema finner man i linken under:  https://camptrondheim.no/strombytteskjema/