Beboerinfo og FAQ

En enkel guide for deg som leier hos oss!

 

Strøm

Strøm er inkludert i husleien på alle våre hybler, og leietaker trenger derfor ikke ordne noe selv. Dette gjelder hybel i kollektiv, hybelleilighet og Persaunveien 54. Ved innflytting i 2-romsleilighet leser representant fra AHA Eiendom av strøm sammen med leietaker, og sender så inn kundebyttet til TrønderEnergi (netteier). Kraftleverandør blir automatisk Fosenkraft, men det kan du selv endre i ettertid om ønskelig. Strømavlesning har leietaker ansvaret for selv. Ved utflytting leser representant fra AHA av strømmen sammen med leietaker igjen og melder i fra om kundebytte til TrønderEnergi.

 

Fjernvarme/oppvarming

Fjernvarme belastes fra og med sommeren 2020 a-konto mot en prosentandel av det totale arealet i sin blokk på studentbyen. Forbruket avregnes etter faktisk forbruk en gang hvert år. Etter avregningen vil differansen mellom faktisk forbruk og estimert forbruk bli kreditert eller fakturert den enkelte beboer og kontrakt.

På Camp Trondheim er vi veldig opptatt av å unngå overforbruk av strøm og fjernvarme som miljøtiltak. Våre beboere bidrar til dette ved å ha fokus på og redusere unødvendig oppvarming. Ved riktig fokus blant beboerne kan man redusere sitt eget forbruk og samtidig spare penger og miljø. Vi vil oppfordre alle til å gjøre sitt for både miljø og økonomi.

Vi jobber kontinuerlig med å bedre Camp Trondheim studentby sine ENØK løsninger.

«ENØK er et begrep som omtaler hvordan man kan bruke energi mer økonomisk, både med tanke på miljøet og lommeboka. Det fine er at disse to tingene går hånd i hånd.»

 

Internett og TV

For hybler gjelder følgende: Internett og digital-TV leveres av TELIA. Der TV finnes på felles oppholdsrom, er det inkludert i husleien. Dersom man ønsker TV på eget rom, kan man selv kjøpe et av TELIA sine alternativer.

For hybel i dublett og 2-romsleiligheter gjelder følgende: Ruter til Internett vil ligge i leiligheten/hybelen, og der er det bare å koble seg opp til trådløst nett med brukernavn og passord. Internett hastigheten vil fra sommeren 2020 ligge på 100 mbps slik at man skal ha mer enn nok kapasitet til strømming av musikk og tv innhold. Du må registrere deg som kunde hos TELIA, for å få benyttet internettkapasiteten fullt ut. Du kan enten gå via nett på telia.no eller ringe 92405050. Ved registrering som kunde vil du bli spurt om MAC-adresse, og denne står på ruteren som ligger i boligen.

Telias mobil app gjør dekoderen overflødig og man kan strømme tv-innholdet rett fra mobilen om dette er ønskelig. Dersom man likevel ønsker digital-tv, kan man bestille abonnement selv via TELIA. Digital-tv får man fra kr. 199,-/mnd. Alle dekodere må leveres tilbake til TELIA etter endt leieforhold. Dette gjøres enten ved å sende i post eller ved å levere tilbake på deres kontor på Brattøra.

 

Bod/lagringsplass

Alle boenheter har bod i kjeller. 2-romsleilighetene har sin egen bod, hybelleiligheter og hybler i kollektiv deler. Leietakere for 2-roms må medbringe egen hengelås.

 

Bil- og sykkelparkering

Det er et begrenset antall regulerte parkeringsplasser tilgjengelige. Som beboer kan du leie fast parkeringsplass bak blokk 19. Dette koster 250 kr i måneden. Leie av p-plass har èn måneds oppsigelsesfrist. Merk deg at p-plassen blir ikke sagt opp automatisk ved oppsigelse av bolig-leieforholdet ditt, så om du har sagt opp leieforholdet ditt så må du huske og også si opp leien av p-plassen èn måned i forkant av når du ikke lenger trenger den (gjeldende fra den første i hver måned)

Vi utsteder midlertidige parkeringsbevis/gjesteparkeringsbevis for plassene bak blokk 19 og bak Persaunvegen 54, om du trenger en plass for noen dager, men ikke vil inngå et parkeringsabonnement. Du kan få et gratis bevis for inntil et par dager, feks en helg. Utover dette, så koster det kr 100,- for opp til èn uke, kr 150,- for 2 uker, og kr 200,- for 3 uker.

Ønsker du et midlertidig bevis/gjestebevis, så må du ta kontakt med eva@aha.no minst to kontor-dager i forveien fra den aktuelle perioden du skal parkere.

HUSK AT P-BEVISET SKAL LIGGE GODT SYNLIG I FRONTRUTEN DIN NÅR DU STÅR PARKERT!

Sykkelen din må merkes med gyldig sykkeloblat. Alle skal ha mottatt gyldig oblat i sin postkasse. Om du mangler oblat så tar du kontakt med eva@aha.no

 

Avfallshåndtering

Det er avfallshåndtering for restavfall foran blokk 21, hvor man bruker nøkkel i henhold til riktig adresse. Papp- og plasthåndtering finnes bak blokk 23, opp mot veien. Disse har egne rør hvor man bruker chip for å åpne. Det finnes også miljøstasjon for farlig avfall like ved sykkelparkeringen. Glass og metall tas til container på Coop Prix lengre ned i veien.

 

Skader, feil og mangler

Ønsker du å varsle om feil i boligen eller trenger du hjelp til å forstå noe av det tekniske, sender du en henvendelse til oss via brukeren din i vår boliogportal aha.unialltid.no. Kontaktinfo for mer akutte tilfeller finnes i fellesareal for alle våre kollektiv, og ellers ved heis/inngangsdøren til hvert av byggene. Husk å informer om navnet ditt og hvor du bor.

 

Flytte, bytte eller gjøre endringer i leieforholdet

Hvis du har spørsmål til kontrakten, inn-/utflytting, eller annet du vil spørre om, rett en henvendelse til noen av oss på utleie. Info finnes ved heisen/inngangsdøren til hvert av byggene, i tillegg til her på nettsiden.

Ønsker du å si opp leieforholdet ditt kan du registrere en oppsigelse inn på brukeren din i vår boligportal aha.unialltid.no. Merk at det er kun mulig å si opp leieforholdet den 31.07. hver år, men 4 måneders oppsigelsesfrist, dvs innen den 31.03. Ønsker du å avvikle leieforholdet ditt på annen måte, tar du kontakt med eva@aha.no