En enkel guide til deg som leier hos oss 🙂  

 

Strøm

Strøm er inkludert i husleien på alle våre hybler, og leietaker trenger derfor ikke ordne noe selv. Dette gjelder hybel i kollektiv, hybelleilighet og Persaunveien 54. Ved innflytting i 2-romsleilighet leser representant fra AHA Eiendom av strøm sammen med leietaker, og sender så inn kundebyttet til TrønderEnergi (netteier). Kraftleverandør blir automatisk Fosenkraft, men det kan du selv endre i ettertid om ønskelig. Strømavlesning har leietaker ansvaret for selv. Ved utflytting leser representant fra AHA av strømmen sammen med leietaker igjen og melder i fra om kundebytte til TrønderEnergi.

 

Internett og TV

For hybler gjelder følgende: Internett og kabel-TV leveres av GET. Der TV finnes på felles oppholdsrom, er det inkludert i husleien. Dersom man ønsker TV på eget rom, kan man kjøpe et av GETs alternativer selv, med priser fra 49,-/mnd.

 

For hybelleiligheter og 2-romsleiligheter gjelder følgende: Ruter til Internett vil ligge i leiligheten, og der er det bare å koble seg opp til trådløst nett med brukernavn og passord. Dekoder til TV må leietaker selv bestille. Selv om det er inkludert, vil det opprettes et direkte kundeforhold mellom GET og leietaker. Dekoder bestilles fra GET via deres kundesenter eller hentes ut direkte fra deres adresse Brattørkaia 17, 7010 Trondheim. Telefon 02123. Alle dekodere må leveres tilbake til GET etter endt leieforhold. Dette gjøres enten ved å sende i post eller ved å levere tilbake til adressen ovenfor.

 

Bod/lagringsplass

Alle boenheter har bod i kjeller. 2-romsleilighetene har sin egen bod, hybelleiligheter og hybler i kollektiv deler. Kodelåser er innkjøpt fra AHA til hybler i kollektiv, ellers ordner man med hengelås der det trengs selv.

 

Bil- og sykkelparkering

Det er et begrenset antall regulerte parkeringsplasser tilgjengelige. Som beboer kan du søke om å leie fast parkeringsplass bak bygg 19. Dette koster 250 kr i måneden, og har ingen binding/oppsigelsestid. Vi kan også utstede midlertidige parkeringsbevis (gratis inntil 1 uke) for plassene bak Persaunvegen 54. Dette må avtales med oss senest to dager i forveien fra den aktuelle perioden. Sykkelen din må merkes med gyldig sykkeloblat.

 

Avfallshåndtering

Det er avfallshåndtering for restavfall foran bygg 21, hvor man bruker nøkkel i henhold til riktig adresse. Papp- og plasthåndtering finnes bak bygg 23, opp mot veien. Disse har egne rør hvor man bruker chip for å åpne. Det finnes også miljøstasjon for farlig avfall like ved sykkelparkeringen. Glass og metall tas til container på Coop Prix lengre ned i veien.

 

Skader, feil og mangler

Ønsker du å varsle om feil i boligen eller trenger du hjelp til å forstå noe av det tekniske, ta kontakt med ansvarlig vaktmester på den aktuelle eiendommen. Kontaktinfo finnes i fellesareal for alle våre kollektiv, og ellers ved heis/inngangsdøren til hvert av byggene. Husk å informer om navnet ditt og hvor du bor.

 

Flytte, bytte eller endringer i boforholdet

Hvis du har spørsmål til kontrakten, inn-/utflytting, oppsigelse o.l., rett en henvendelse til noen av oss på utleie. Info finnes også her ved heisen/inngangsdøren til hvert av byggene, i tillegg til her på nettsiden.Ta helst dette per e-post, og vi lover å svare deg så fort vi kan.

 

FAQ (Spørsmål og svar finner du i linken under) https://www.aha.no/beboerinfo-og-faq/

 

Strømbytteskjema finner man i linken under:  https://camptrondheim.no/strombytteskjema/