Avstands-ekteskap i to år
"Jeg er nygift med en tidligere utvekslingsstudent hos NTNU som ikke kom inn på internasjonal master i år. Gratis bolig vil gjøre det mulig for oss å se hverandre oftere uten at jeg må ta mye deltidsarbeid som tar fokuset vekk fra mine masterstudier. "