Barn med barn
"Jeg skal studere til høsten og trenger ett sted og bo."