Fra bygd til by!
"Vi ønsker å vinne fordi dette er en kjempestor mulighet til å spare masse penger. Penger som vi en senere anledning kan bruke på bolig/leilighet. Ved å bo gratis et helt år, kan vi bruke mer tid på å fokusere på studiene, i stedet for kveldsjobbing."