Foto: foto.samfundet.no
"Jeg har etterstrebet så mye i dette landet, Norge, å være uavhengig endelig og oppnådd det jeg har alltid ønsket å. Norge har gitt meg at: valgfrihet. Den eneste virkelige friheten vi alle blir tilbudt gjennom hele livet. Det er faktisk et flott land"