How many stars are there in America flag?
"Jeg skal vinne fordi jeg er flink til å jobbe. Jeg kom før fire år siden til Norge og nest år skal jeg studere medisin I Trondheim . I bare fire år klarte jeg å snakke godt norsk og få bra karakterer på skolen og har ikke råd til hybel. "