Hvorfor ikke? :)
"Det er vanskelig å sette ord på hvorfor jeg, en simpel 19 åring, fortjener dette mer enn noen andre, men hvorfor ikke..? Å bo gratis et år resulterer til at jeg kan bruke penger på andre viktige ting, og kan leve et år med god mat.. ikke bare pasta! "