Tina og Henrik
"Fordi svenskene bak oss på bildet blir triste hvis vi flytter fra de."