Spørsmål og svar

Gå til ...

Generelt

Fjernvarme er inkludert i leieprisen. På Camp Trondheim er vi likevel opptatt av av å unngå overforbruk av strøm og fjernvarme som miljøtiltak. Våre beboere bidrar til dette ved å ha fokus på å redusere unødvendig oppvarming. Med riktig fokus blant beboerne kan man redusere til eget forbruk og samtidig spare penger og miljø. Vi vil oppfordre alle til å gjøre sitt både for miljø og økonomi.

For hybler gjelder følgende: Internett og digital-TV leveres av TELIA. Der TV finnes på felles oppholdsrom, er det inkludert i husleien. Dersom man ønsker TV på eget rom, kan man selv kjøpe et av TELIA sine alternativer.

For hybel i dublett og 2-romsleiligheter gjelder følgende: Ruter til Internett vil ligge i leiligheten/hybelen, og der er det bare å koble seg opp til trådløst nett med brukernavn og passord. Internett hastigheten vil fra sommeren 2020 ligge på 100 mbps slik at man skal ha mer enn nok kapasitet til strømming av musikk og tv innhold. Du må registrere deg som kunde hos TELIA, for å få benyttet internettkapasiteten fullt ut. Du kan enten gå via nett på telia.no eller ringe 92405050. Ved registrering som kunde vil du bli spurt om MAC-adresse, og denne står på ruteren som ligger i boligen.

Telias mobil app gjør dekoderen overflødig og man kan strømme tv-innholdet rett fra mobilen om dette er ønskelig. Dersom man likevel ønsker digital-tv, kan man bestille abonnement selv via TELIA. Digital-tv får man fra kr. 199,-/mnd. Alle dekodere må leveres tilbake til TELIA etter endt leieforhold. Dette gjøres enten ved å sende i post eller ved å levere tilbake på deres kontor på Brattøra.

Lagring og parkering

Det er et begrenset antall regulerte parkeringsplasser tilgjengelige. Som beboer kan du leie fast parkeringsplass bak blokk 19. Dette koster 250 kr i måneden. Leie av p-plass har én måneds oppsigelsesfrist. Merk deg at p-plassen blir ikke sagt opp automatisk ved oppsigelse av bolig-leieforholdet ditt, så om du har sagt opp leieforholdet ditt så må du huske og også si opp leien av p-plassen én måned i forkant av når du ikke lenger trenger den (gjeldende fra den første i hver måned)

Vi utsteder midlertidige parkeringsbevis/gjesteparkeringsbevis for plassene bak blokk 19 og bak Persaunvegen 54, om du trenger en plass for noen dager, men ikke vil inngå et parkeringsabonnement. Du kan få et gratis bevis for inntil et par dager, feks en helg. Utover dette, så koster det kr 100,- for opp til èn uke, kr 150,- for 2 uker, og kr 200,- for 3 uker.

Parkering i gate etter gjeldende bestemmelser. Spørsmål om parkering rettes til ParkZone: info@parkzone.no eller Telefon: 73 49 48 88, hverdager mellom kl. 8:30 – 15:00.

Alle boenheter har bod i kjeller. 2-romsleilighetene har sin egen bod, hybelleiligheter og hybler i kollektiv deler. Leietakere må medbringe egen hengelås hvis det ikke er igjen fra forrige leietaker.

Avfallshåndtering

Det er avfallshåndtering for restavfall foran blokk 21, hvor man bruker nøkkel i henhold til riktig adresse. Papp- og plasthåndtering finnes bak blokk 23, opp mot veien. Disse har egne rør hvor man bruker chip for å åpne. Det finnes også miljøstasjon for farlig avfall like ved sykkelparkeringen. Glass og metall tas til container på Coop Prix lengre ned i veien.

Leieforholdet

Kontakte oss på Hybel for råd og assistanse.

Ønsker du å varsle om feil i boligen eller trenger du hjelp til å forstå noe av det tekniske, sender du en henvendelse til oss.

Hvis du har spørsmål til kontrakten, inn-/utflytting, eller annet du vil spørre om, kan du kontakte oss via Hybel – så så hjelper vi deg.

Ønsker du å si opp leieforholdet ditt kan du ta kontakt via Hybel eller via e-post: residential.trondheim@newsec.no.

Leietaker må huske på å sende oppsigelse via innen fristen.

Scroll to Top